Házirend

„Városnapok”

 1. A látógató a rendezvény területére történő belépéssel a házirend rendelkezéseit maga ránézve kötelező érvényűnek ismerik el. Miden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy a többi látogatót és környéken lakókat ne veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg. A rendezőknek, illetve a helyszínin szolgálatot teljesítő biztonsági szolgálat tagjainak jogában áll ez esetben a rendbontót a rendezvény területéről kikísérni.
 1. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a rendezvény közreműködőivel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.
 1. A rendezvény nyitvatartási ideje 2023. április 30-án vasárnap 09:00-24:00; 2023. május 1-én hétfő 00-22.00 óráig tart. Az éjszakai záróra után a vendégek kötelesek a rendezvény terültét mielőbb elhagyni.
 1. A rendezvényen 18 év alatti látogatók alkoholos italokat nem vásárolhatnak.
 1. Kábítószerek fogyasztása a hatályos törvények szerint a rendezvény területén is tilos!
 1. Alkoholos italokat behozni tilos, alkoholmentes italt legfeljebb fél literes műanyagpalackban lehet behozni a rendezvény területére.
 1. A rendezvény területére autóval behajtani csak behajtási engedéllyel lehetséges, az azokon feltüntetett időintervallumban.
 1. A rendezvény területére ütő- vágóeszközt vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos!
 1. Személyes értéktárgyaikra fokozattan ügyeljenek, mert a szervezők ezek elvesztéséért,

megrongálódásáért, illetve személyi sérülésekért fellelőséget nem vállalnak.

 1. A kiállított tárgyi eszközök, hirdetők, dekorációk megrongálása büntetőjogi felelősségre vonással jár.
 1. A rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet, melyet a szervező felhasználhat a marketing

tevékenysége során. Minden résztvevő, aki a felvételen feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a szervezőkkel szemben.

 1. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag

személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált

kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti.

 1. A fesztivál terültén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy

reklámtevékenységet folytatni!

 1. Házi kedvencek a látogató saját felelősségére, pórázzal és szájkosárral ellátva hozhat magával. a

rendezvény területére. (Az esetlegesen keletkezett piszkot a gazda köteles eltakarítani.)

 1. A szervezők a műsor- és időpont változtatás jogát fenntartják.

Minden kedves látogatónak kellemes szórakozást kívánunk!

Szervező: Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. – 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a | +36 53 505 040